praca maturalna na egzamin ustny z polskiego - prezentacja maturalna na zamówienie!

KONSPEKT

Praca maturalna na egzamin z ustnego polskiego - prezentacja maturalna Konspekt, czyli ramowy plan, wokół którego osnuta jest Twoja praca maturalna na egzamin ustny z języka polskiego. Objętość konspektu nie może przekroczyć jednej strony A4 maszynopisu, a powinny się w nim znaleźć:
  • twoje imię i nazwisko, klasa (wszystko w lewym górnym rogu)
  • pełny temat prezentacji
  • punkty prezentacji, które kolejno będziesz omawiał
  • własnoręczny podpis


Najtrudniejsza kwestia to oczywiście usystematyzowanie Twojej wypowiedzi w taki sposób, by praca maturalna na egzamin ustny z języka polskiego tworzyła spójną i logiczną całość.

  • Niezbędne jest znalezienie tezy, którą umieścisz we wstępie. Powinna to być niebanalna, czy wręcz odkrywcza, myśl, stanowiąca (zależnie od przyjętej koncepcji) kwintesencję tematu bądź wstęp do rozważań. Teza wyznaczy kierunek, w którym rozwijać się będzie Twoja prezentacja maturalna. Jeżeli masz problem z odpowiednim ujęciem tematu – wyznaczeniem tezy – zgłoś się do nas.

  • Następnie, trzeba przywołać kilka argumentów potwierdzających i rozwijających tezę; te powinieneś znaleźć w swojej literaturze podmiotu. Podczas powoływania się na literaturę należy pamiętać o ograniczeniu, jakim dla zdających egzamin ustny z polskiego jest czas prezentacji; stąd niezbędna jest świadoma i celowa selekcja przykładów literackich i kulturowych.
  • Podsumowanie powinno zawierać potwierdzenie tezy w innych słowach i skrótowe odwołanie się do argumentów. Dobre wrażenie wywołuje błyskotliwa puenta.
Umiejętności stworzenia dobrego projektu nabiera się w praktyce. Nie każdemu takie doświadczenie jest potem potrzebne. My napisaliśmy wiele konspektów prac na egzamin ustny z polskiego. i dlatego z chęcią i z łatwością pomożemy Ci w skomponowaniu ramowego planu Twojej wypowiedzi.

Dla większości osób praca nad prezentacją zaczyna się właśnie od zrobienia konspektu, jako próby usystematyzowania myśli związanych z tematem prezentacji. To konspekt pozwala zhierarchizować argumenty i ocenić możliwość zmieszczenia się w czasie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy ukierunkowaniu Twojej wypowiedzi, nie wiesz, które wątki warto rozwinąć, a które wyeliminować, zwróć się do nas. Nasza wiedza, poparta praktycznym doświadczeniem, sprawi, że Twoja prezentacja maturalna będzie naprawdę dobrze, celowo skonstruowana.

Praca maturalna na egzamin z ustnego polskiego - prezentacja maturalna Konspekt pełni jeszcze jedną ważną funkcję – to Twój sufler. Nie pozwoli Ci pominąć najważniejszych kwestii, pomoże Ci także, gdy czegoś zapomnisz w stresie, który każdy egzamin ustny z polskiego rodzi. Na maturze nie będzie nas z Tobą, ale Twoim wsparciem podczas egzaminu stanie się profesjonalnie przygotowany, funkconalny plan.


Pamiętaj! Konspekt należy dostarczyć na tydzień przed rozpoczęciem matur ustnych. Dzięki nam, będziesz go miał dużo wcześniej.
www.prezentacjematuralne.edu.pl © 2004 - 2014

MainPage | Prace maturalne | Prezentacje multimedialne | Oferta | Kontakt